Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Bc. Andrea Tóthová

riaditeľka-zodpovedná za verejné obstarávanie

Bc. Andrea Tóthová

odd. pre dospelých – náučné a študovňa

Eva Lelóczka

odd. pre dospelých – beletria

Erika Árendásová

odd. pre deti a mládež

Nájdete nás:

Mestská knižnica v Štúrove
nám. Svätého Imricha 33
943 01 Štúrovo

Tel.:
+421 36 7510 160
+421 36 7510 161

Mobil:
+421 948 172 466

E-mail:
kniznica.konyvtar@gmail.com

Web:
http://www.msksturovo.sk/

Sociálne siete:
https://www.facebook.com/mestska.sturovo
https://www.facebook.com/parkanykonyvtar/
https://twitter.com/kniznica123

opensoft project, 2018