Városi könyvtár Párkány

Mestská knižnica Štúrovo

RendezvényeinkElérhetőségek – Munkatársak
FényképalbumPályázatokNyitvatartási időHUSK

Könyvfeldolgozó részleg és regisztráció

A Városi könyvtár állományát vásárolt és ajándékozásból származó könyvek alkotják. A könyvek kiválasztását az egyes részlegek vezetői végzik könyvesboltból, terjesztőktől, vagy interneten érkezett ajánlat alapján.

A könyvek feldolgozása és besorolása az Egyetemes Tizedes Osztályzás (ETO) szerint történik elektronikus formában az OpenLibrary program segítségével. Az újonnan vásárolt vagy ajándékba kapott példányok pecséttel vannak ellátva, ezen kívül a sorszám és az ETO jelölés is bele kerül. A részleg további feladata közé tartozik az elévült és sérült kötetek felülvizsgálása és selejtezése.

A beiratkozás szintén elektronikus formában történik. A könyvtár szolgáltatásait az a személy veheti igénybe, aki érvényes tagsági igazolvánnyal rendelkezik, amihez szükséges az igénylő személyi igazolványa. A jelentkezési lap aláírásával a könyvtárhasználó elfogadja az intézmény kölcsönzési rendszabályát. A tagsági igazolvány nem ruházható át, érvényességét minden évben szükséges megújítani a tagsági díj befizetésével.

Az olvasó köteles bejelenteni, ha személyes adataiban változás történt (vezetéknév, lakcím, személyi igazolvány száma), valamint azt is, ha elveszítette tagsági igazolványát. A tagság megszűnik az olvasó kijelentkezésével, az éves tagsági díj befizetésének elmulasztásával, a kölcsönzési rendszabályok megsértésével.

opensoft project, 2018