Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2015

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2015, Program pre knižnice – Prednášky a predstavenia pre deti.
Názov projektu: Spoznaj rozprávky a dejiny s knižnicou.
Projekt podporený so sumou 645,00 Eur.

opensoft project, 2018