Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Nitra 2014

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu kultúry v roku 2014 – Podujatia pre deti.
Názov projektu: Spoznaj svet s knižnicou.
Projekt podporený so sumou 200 Eur.

opensoft project, 2018