Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Veselý ľudový príbeh pre školákov

Tento rok sme opäť s radosťou usporiadali našu tradičnú udalosť a pozvali sme žiakov z prvých ročníkov Základnej školy Endre Adyho, aby sa pomocou predstavenia divadla Mesekocsi zoznámili s pôvabom rozprávok. Príbehom o pastierovi, ktorý pozná reč zvierat, predstavením s interaktívnymi prvkami sme deťom zábavnou formou priblížili divadelné umenie. V rámci podujatia sme prvákom ponúkli možnosť bezplatnej registrácie do knižnice. Ďakujeme riaditeľovi základnej školy za spoluprácu a riaditeľke a zamestnancom Mestského kultúrneho strediska za pomoc pri organizácii. Podujatie by sme však nemohli usporiadať bez našich sponzorov. Chceme vyjadriť našu vďačnosť a uznanie nasledovným sponzorom: Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, SKC Foundry, BMI - Monarflex, Convertis, SpeedLine, Elektro Demar Plus, VT-Service a mesto Štúrovo.

opensoft project, 2018