Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Veselá rozprávka pre školákov

Aj v tomto roku sme už tradične pozvali malých žiakov prvého stupňa základnej školy, ktorí dostali príležitosť preniknúť do sveta rozprávky pomocou divadla Teáter Komika. Priblížili sme deťom divadelné umenie pomocou rozprávky Oškvarok a Omrvinka - StrašiŠIŠIdelná školička zábavnou formou. Súčasťou podujatia je aj ponuka bezplatného zápisu do knižnice pre prvákov. Za pomoc pri usporiadaní ďakujeme riaditeľke a zamestnancom Základnej školy. Podujatie by však nebolo možné bez sponzorov, ktorí ho podporujú. Chceme vyjadriť našu vďačnosť a uznanie voči týmto sponzorom: Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, SKC Foundry, BMI - Monarflex, Convertis, SpeedLine, Elektro Demar Plus, VT-Service a mesto Štúrovo.

opensoft project, 2018