Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Divadlo pre deti Babszem Jankó: Hlúpy Miso, maďarská ľudová rozprávková adaptácia

Pozvánka na predstavenie v maďarskom jazyku

Divadlo pre deti Babszem Jankó: Hlúpy Miso, maďarská ľudová rozprávková adaptácia

17. júl 2023, pondelok 19:00

Štúrovo, Pešia zóna

Vstup zdarma

V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v kine Danubius.

Naše podujatia sú bezplatné. Priebeh podujatia bude dokumentovaný, a fotografie budú zverejnené na webovej stránke knižnice a na sociálnych sieťach pre účely dokumentovania aktivít MsK Štúrovo.

Podujatie knižnice podporili:

Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, SKC Foundry, BMI - Monarflex, Convertis, SpeedLine, Elektro Demar Plus, VT-Service a mesto Štúrovo

opensoft project, 2018