Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Ako k nám prichádza poézia, prečo práve poézia a čo to vlastne je?

Ako k nám prichádza poézia, prečo práve poézia a čo to vlastne je?

Poetka Mária Ferenčuhová

POROZPRÁVA O PÍSANÍ AKO O RADOSTI, SPÔSOBE ŽIVOTA, „ZVLÁDACEJ STRATÉGII“ A AJ AKO O HLASE Z VONKAJŠIEHO AJ Z VNÚTORNÉHO SVETA

09. jún 2023 piatok o 17:00 h

Každého záujemcu srdečne vítame!

Miesto: Štúrovo, nám. Sv. Imricha 33

O ďalších podujatiach knižnice sa môžete informovať na stránke: msksturovo.sk

Naše podujatia sú bezplatné. Priebeh podujatia bude dokumentovaný, a fotografie budú zverejnené na webovej stránke knižnice a na sociálnych sieťach pre účely dokumentovania aktivít MsK Štúrovo.

opensoft project, 2018