Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Petőfiho autobus na ZŠ Endre Adyho

Pri príležitosti 200-ho výročia narodenia Sándora Petőfiho dňa 17. 04. 2017 prišla do Štúrova nová putovná výstava od Literárneho múza Petőfi v podobe múzejného autobusu. Túto mimoriadnu príležitosť pre Mestskú knižnicu v Štúrove poskytol Spolok maďarských knihovníkov na Slovensku. Do mimoriadneho vozidla „nastúpili“ žiaci ZŠ Endre Adyho. Na interaktívnej výstave bolo všetko povolené, čo je v tradičnom múzeu zakázané. Žiaci si mohli ohmatať a vyskúšať všetky predmety v múzeu, pričom si vypočuli viac zaujímavých informácií o básnikovom každodennom živote, zvláštnych zvykoch a najvzrušujúcejších udalostiach jeho spisovateľskej kariéry.

„Pri vstupe do autobusu sa návštevník prostredníctvom obrázkov a textov stretne s básnikom, ktorý si už vybudoval povesť. Petőfi počas cesty pripomína niektoré etapy svojej minulosti a odhaľuje tajomstvo a plány svojej budúcnosti, bude naším sprievodcom počas výstavy. Fyzická prezentácia desiatich emblematických zbierkových predmetov tvorí chrbticu výstavy, ku ktorej sme vybrali známe básne. Predmety ukazujú „križovatky“ a vzťahy, ktoré definujú umelcov život, počnúc verejným portrétom básnika až po zväzok obsahujúci všetky Petőfiho básne vydané v roku 1847. Stena ukazuje zvýraznené predmety a pomocou zvukového materiálu, obrázkov a textov ukrytých v stene, nabáda záujemcu k bádaniu a skúmaniu“ – oznamuje Literárne múzeum Petőfiho.

Za nezabudnuteľný zážitok ďakujeme za spoluprácu Literárnemu múzeu Petőfi, Spolku maďarských knihovníkov na Slovensku, hotelu Vadaš Thermal Resort Štúrovo, ktorý zabezpečil ubytovanie pre personál autobusu a Základnej škole Endre Adyho za spoluprácu.

opensoft project, 2018