Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Štafetový kolík, vybrané rozhovory

Štafetový kolík, vybrané rozhovory

Predstavenie knihy v maďarskom jazyku

Beseda so spisovateľom Csicsay Alajos

Dňa 09. marca 2023 štvrtok o 17:00

Každého záujemcu srdečne vítame!, miesto: Štúrovo, nám. Sv. Imricha 33

O ďalších podujatiach knižnice sa môžete informovať na stránke: msksturovo.sk

Naše podujatia sú bezplatné. Priebeh podujatia bude dokumentovaný, a fotografie budú zverejnené na webovej stránke knižnice a na sociálnych sieťach pre účely dokumentovania aktivít MsK Štúrovo.

opensoft project, 2018