Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Literárny program Petra Havasiho v maďarskom jazyku

Sándor Márai: Pochôdzka

Prechádzka s Máraim. Na zemi aj vo vzduchu. Smerom ku krajinám večného románu a večnej reality. Vyznania a myšlienky – vo svetle udalostí druhej svetovej vojny – o európanstve, kresťanstve a zodpovednosti.

Dňa 26. januára 2023 štvrtok o 17:00

Každého záujemcu srdečne vítame!, miesto: Štúrovo, nám. Sv. Imricha 33

O ďalších podujatiach knižnice sa môžete informovať na stránke: msksturovo.sk

Naše podujatia sú bezplatné. Priebeh podujatia bude dokumentovaný, a fotografie budú zverejnené na webovej stránke knižnice a na sociálnych sieťach pre účely dokumentovania aktivít MsK Štúrovo.

opensoft project, 2018