Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Premena našej knižnice

Úspešný projekt - Modernizácia interiérového vybavenia, útulnejšie prostredie pre komunitu

Mestská knižnica v Štúrove vypracovala úspešnú žiadosť o dotáciu, a získala finančné prostriedky od Fondu na podporu umenia na modernizáciu oddelenia krásnej literatúry pre dospelých. Pomocou dotácie od FPU v hodnote 9200 eur a vlastných zdrojov, ktoré nám poskytlo mesto Štúrovo v hodnote 2362 boli vymenené nielen staré police, ale zabezpečili sme aj nový výpožičný pult, novú PVC podlahu, relaxačné kreslá a bol vytvorený aj útulný kútik na čítanie. Zámerom projektu bolo zvýšiť estetický vzhľad oddelenia, aby vyhovoval požiadavkám 21. storočia a stal sa verejným priestorom pre všetkých záujemcov. Podarilo sa nám vytvoriť príťažlivé a atraktívne prostredie.

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom a mesto Štúrovo. Za podporu modernizácie vyjadrujeme poďakovanie poskytovateľom financií.

opensoft project, 2018