Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Žijú medzi nami, literárny večer v maďarskom jazyku

02. december 2022 piatok 17:00 h

Žijú medzi nami, literárny večer v maďarskom jazyku

Baranyovics Borisz, Dufek Mária, Forgács Péter, Hajtman Kornél

Každého záujemcu srdečne vítame!

Miestom literárneho večera bude Štúrovo, Nám. Sv. Imricha 33

O ďalších podujatiach knižnice sa môžete informovať na stránke: msksturovo.sk

Prosíme prítomných, aby dodržiavali aktuálne protiepidemické opatrenia. Naše podujatia sú bezplatné. Priebeh podujatia bude dokumentovaný, a fotografie budú zverejnené na webovej stránke knižnice a na sociálnych sieťach pre účely dokumentovania aktivít MsK Štúrovo.

opensoft project, 2018