Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

János Zolcer: XX. storočie: 100 rokov - 100 udalostí - 100 filmov

10. november 2022 štvrtok o 17:30 h

János Zolcer

XX. storočie: 100 rokov - 100 udalostí - 100 filmov

Kniha je jedinečným zhrnutím minulého storočia

Predstavenie knihy v maďarskom jazyku

Každého záujemcu srdečne vítame!

Miesto: Štúrovo, nám. Sv. Imricha 33

O ďalších podujatiach knižnice sa môžete informovať na stránke: msksturovo.sk

Prosíme prítomných, aby dodržiavali aktuálne protiepidemické opatrenia.

Naše podujatia sú bezplatné. Priebeh podujatia bude dokumentovaný, a fotografie budú zverejnené na webovej stránke knižnice a na sociálnych sieťach pre účely dokumentovania aktivít MsK Štúrovo.

opensoft project, 2018