Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Rozprávková knižnica

V mesiaci september Mestská knižnica v Štúrove po rokoch prestávky pozvala žiakov základných škôl nášho mesta na bezplatný zápis do knižnice. V priestoroch kultúrneho domu prvé štyri ročníky Základnej školy Endre Adyho mali možnosť si vychutnať rozprávku „Ples psov, senzačné bábkové predstavenie a koncert v maďarskom jazyku.“ Predstavenie zahrala skupina Kalap Jakab. Divadlo Teáter Komika nám priniesla rozprávku „Prasiatko Pigi“ v slovenskom jazyku, na ktorej sa mohli zabávať žiaci prvých štyroch ročníkov Základnej školy.

Dúfame, že s týmito podujatiami prilákame do knižnice ďalšie generácie detí, ktoré budú s radosťou čítať nové knihy.

Za pomoc pri usporiadaní ďakujeme riaditeľke a zamestnancom MsKS.
v Chceli by sme sa poďakovať našim sponzorom, že umožnili usporiadať tieto nezabudnuteľné podujatia:

Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, SKC Foundry, Convertis, Elektro Demar Plus, Priemyselný park Štúrovo, Speed Line a mesto Štúrovo.

opensoft project, 2018