Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Letné večery pod platanmi

Mestská knižnica v Štúrove vďaka štedrým sponzorom už tradične usporiadala podujatia, ktoré urobili radosť deťom. Dňa 11. júla 2022 sme privítali divadlo Teáter Komika z Levíc so zábavno – súťažnou šou v slovenskom jazyku s názvom Silák Max. Predstavenie bolo plánované na miesto pod platanmi na pešej zóne v Štúrove, ktorý mal veľký úspech v minulých rokoch medzi malými divákmi. Počasie nám to však nedovolilo, ale deti predsa sa zabavili v priestoroch mestského kina Danubius. Pri ďalšom podujatí, ktorý sa konal v maďarskom jazyku dňa 18. júla 2022, počasie už bolo priaznivejšie. Letný podvečer sme spríjemnili s koncertom pre deti s názvom Bohovsky dobré v podaní skupiny Kalap Jakab pod platanmi na pešej zóne. Za pomoc pri usporiadaní ďakujeme riaditeľke a zamestnancom MsKS.

Divadelné predstavenia podporili:

Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, SKC Foundry, Convertis, Elektro Demar Plus, Priemyselný park Štúrovo, Speed Line a mesto Štúrovo.

opensoft project, 2018