Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Jakab Kalap koncert pre deti – Bohovsky dobré

Pozvánka na predstavenie v maďarskom jazyku

Jakab Kalap koncert pre deti – Bohovsky dobré

18. júl 2022, pondelok 19:00

Štúrovo, Pešia zóna

Vstup zdarma

V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v kine Danubius.

Naše podujatia sú bezplatné. Priebeh podujatia bude dokumentovaný, a fotografie budú zverejnené na webovej stránke knižnice a na sociálnych sieťach pre účely dokumentovania aktivít MsK Štúrovo.

Podujatie knižnice podporili:

Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, SKC Foundry, Convertis, Elektro Demar Plus, Priemyselný park Štúrovo, Speed Line

opensoft project, 2018