Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Terézia Klemen: Vylúčení, deportácia Maďarov do Čiech

05. máj 2022 štvrtok 17:00 h

Terézia Klemen: Vylúčení, deportácia Maďarov do Čiech

Predstavenie knihy Terézii Klemen a Kálmána Oláha v maďarskom jazyku

Každého záujemcu srdečne vítame!

Miesto: Štúrovo, nám. Svätého Imricha 33

O ďalších podujatiach knižnice sa môžete informovať na stránke: msksturovo.sk

Prosíme prítomných, aby dodržiavali aktuálne protiepidemické opatrenia.

Naše podujatia sú bezplatné. Priebeh podujatia bude dokumentovaný, a fotografie budú zverejnené na webovej stránke knižnice a na sociálnych sieťach pre účely dokumentovania aktivít MsK Štúrovo.

opensoft project, 2018