Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Peru očami Slovenky

Vás pozýva na prednášku spojenú s prezentáciou

Peru očami Slovenky, Peru nie je len Machu Picchu

Prednášajúca Ivana Vyšná

19. október 2021 17:30 h

Vstup zdarma

Miestom podujatia bude Štúrovo, Kultúrny dom, Hasičská 25

Prosíme prítomných, aby dodržiavali aktuálne protiepidemické opatrenia.

Naše podujatia sú bezplatné. Priebeh podujatia bude dokumentovaný, a fotografie budú zverejnené na webovej stránke knižnice a na sociálnych sieťach pre účely dokumentovania aktivít MsK Štúrovo.

opensoft project, 2018