Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

János Zolcer: Tajomstvá Gorbačova, predstavenie knihy v maďarskom jazyku

Dňa 23. septembra 2021 štvrtok o 17:00 h

János Zolcer: Tajomstvá Gorbačova, predstavenie knihy v maďarskom jazyku

Každého záujemcu srdečne vítame! Miestom predstavenia bude Štúrovo, Kultúrny dom, Hasičská 25

O ďalších podujatiach knižnice sa môžete informovať na stránke: msksturovo.sk

Prosíme prítomných, aby dodržiavali aktuálne protiepidemické opatrenia. Naše podujatia sú bezplatné. Priebeh podujatia bude dokumentovaný, a fotografie budú zverejnené na webovej stránke knižnice a na sociálnych sieťach pre účely dokumentovania aktivít MsK Štúrovo.

opensoft project, 2018