Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Pozvánka na predstavenie

NAtraKY - potulné divadlo

Názov: Ako namaľovať dúhu

Svet nie je čienobiely, ale farebný...
Sadneme si spolu na mračno a zaletíme
až do krajiny Zázračno, kde pomôžeme
popletenej čarodejnici pozbierať
stratené farby, aby opäť mohla nakresliť
dúhu. Na to ale musíme poznať
čarovné slovíčka,
byť usilovní, odvážni a úctiví.

05. júl 2021 pondelok 19:00

Štúrovo, Pešia zóna
Vstup zdarma

V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v kine Danubius.

Prosíme prítomných, aby dodržiavali aktuálne protiepidemické opatrenia.

Naše podujatia sú bezplatné. Priebeh podujatia bude dokumentovaný, a fotografie budú zverejnené na webovej stránke knižnice a na sociálnych sieťach pre účely dokumentovania aktivít MsK Štúrovo.

Podujatie knižnice podporili:

Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, SKC Foundry, Convertis, BMI – Monarflex, Speed Line, Z Motors

opensoft project, 2018