Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Prednáška Petra Batku o prírode

Septembrová prednáška Mestskej knižnici v Štúrove nás oboznámila so životným štýlom, ktorý je blízky k prírode a je dôležitým faktorom pri zachovaní nášho zdravia. Našim hosťom bol Péter Batka, ktorý sám postavil svoje gazdovstvo pri neďalekej dedine Kamenný Most, a podarilo sa mu aj zrealizovať tento životný štýl. Kvôli epidémii podujatie sa uskutočnilo v kine Danubius. Za pomoc pri usporiadaní ďakujeme riaditeľke kultúrneho strediska, vedúcej kina a zamestnancom.

Predstavenie bolo realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a mesta Štúrovo.

opensoft project, 2018