Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Rok 2020 pre všetky znamenia

Rok 2020 pre všetky znamenia

Mestská knižnica v Štúrove srdečne očakáva každého dňa 16. januára 2020 vo štvrtok o 18:00

Na prednášku Kataríny Tungliovej o astrológii

Každého záujemcu srdečne vítame!

Vstup zdarma. Miestom prednášky bude Štúrovo, nám. Sv. Imricha 33.

O ďalších podujatiach knižnice sa môžete informovať na stránke: msksturovo.sk.

Priebeh podujatia bude dokumentovaný, a fotografie budú zverejnené na webovej stránke knižnice a na sociálnych sieťach pre účely dokumentovania aktivít MsK Štúrovo.

opensoft project, 2018