Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Eleonóra Mészáros: El – Camino - Cesta svätého Jakuba

Eleonóra Mészáros: El – Camino - Cesta svätého Jakuba, prednáška spojená s premietaním v maďarskom jazyku

dňa 18. septembra 2019 v stredu o 17:30 h

Každého záujemcu srdečne vítame! Miestom prednášky bude Štúrovo, nám. Svätého Imricha 33, Tel.: 036/751 0160, e-mail: kniznica.konyvtar@gmail.com

O ďalších podujatiach knižnice sa môžete informovať na stránke: msksturovo.sk

Naše podujatia sú bezplatné. Priebeh podujatia bude dokumentovaný, a fotografie budú zverejnené na webovej stránke knižnice a na sociálnych sieťach pre účely dokumentovania aktivít MsK Štúrovo.

opensoft project, 2018