Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Návšteva partnerskej knižnice v našom meste - 2019

Spolupráca Mestskej knižnice v Bruntáli a Mestskej knižnice v Štúrove sa začala v roku 2014. Po tomto roku sa návštevy spojené s výmenou odborných skúseností uskutočnili každý rok. Tento rok , v druhý júnový víkend, navštívili mesto Štúrovo knihovníčky z bruntálskej knižnice v sprievode mladých čitateľov.

Podobne ako v predchádzajúcich rokoch aj teraz sme čakali našich hostí s bohatým programom. V piatok po príchode účastníkov pozdravila zástupkyňa primátora, Dominika Blaháková, a po srdečnom privítaní im odovzdala darčeky. Po ubytovaní nasledoval obed, a poobede sme navštívili Mestské múzeum v Štúrove, kde vedúci múzea Július Juhász oboznámil našich hostí s históriou mesta. Poobede sme sa vybrali na prechádzku po meste, kde sa návštevníci oboznámili s historickými pamiatkami. K večernému programu sa pridali aj Štúrovské deti. Nakoľko väčšinu našich hostí tvorili deti, po kultúrnej prechádzke sme pokračovali s programom v Ostrihome. Navštívili sme interaktívnu výstavu minerálov a pravekých bytostí organizácie Geoda, kde sme sa naučili veľa zaujímavostí a popri tom sme hľadali zlato, vyrábali sme šperky a vykopávali sme fosílie. Vyrobené a nájdené predmety sme mali možnosť zobrať so sebou domov. Večer sme ukončili s pizza party.

Sobotňajší deň pre našich hostí sa začal návštevou Baziliky v Ostrihome, kde nás sprievodkyňa oboznámila s históriou tejto pamätihodnosti. Do Ostrihomu sme cestovali so Štúrovským vláčikom, čomu sa deti veľmi tešili. Najprv sme vyšli po schodoch do kupoly, ktorá nám nahradila rannú rozcvičku. Veľkou výzvou bolo zdolanie 400 schodov, ale úžasný výhľad nám to vynahradil. Sobotňajšie dopoludnie sme ukončili prehliadkou mesta Ostrihom a Štúrovo opäť pomocou vláčiku.

Popoludnie sme strávili v aquaparku Vadaš, čomu sa naši hostia veľmi tešili. Najzaujímavejším momentom dňa bola večerné opekanie , kde mali deti možnosť lepšie sa spoznať. Po programe, ktorý trval až do neskorého večera sa Bruntálskym a Štúrovským deťom bolo ťažké rozlúčiť, keďže tieto dve nezabudnuteľné dni strávili spolu.

Tento víkend nebol iba o výletoch, ale aj o výmene odborných skúseností medzi knihovníčkami a vytvárali sa aj priateľstvá. V nedeľu ráno naši hostia unavene, ale šťastne vstupovali do autobusu dúfajúc, že sa čoskoro znova stretneme.

Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou mesta Štúrovo.

opensoft project, 2018