Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Babylon armád 2 (Boje medzi Hronom a Váhom, február - apríl 1945)

Mestská knižnica v Štúrove

Vás pozýva na prezentáciu novej publikácie Pavola Šteinera:

Babylon armád 2 (Boje medzi Hronom a Váhom, február - apríl 1945)

dňa 27. júna 2019 o 17:00 h

Každého záujemcu srdečne vítame!

Miestom podujatia bude Mestská knižnica v Štúrove, nám. Svätého Imricha 33, Štúrovo.

Tel.: 036/751 0160, e-mail: kniznica.konyvtar@gmail.com.

Vstup zdarma.

O ďalších podujatiach knižnice sa môžete informovať na stránke: www.msksturovo.sk.

Naše podujatia sú bezplatné. Priebeh podujatia bude dokumentovaný, a fotografie budú zverejnené na webovej stránke knižnice a na sociálnych sieťach pre účely dokumentovania aktivít MsK Štúrovo.

opensoft project, 2018