Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Beseda so Štúrovským spisovateľom Petrom Forgácsom

Dňa 13. júna 2019 Mestská knižnica v Štúrove usporiadala literárne popoludnie, kde hlavnú úlohu mala rozprávková kniha Fadrusz, dielo Petra Forgácsa. Účastníkmi podujatia boli žiaci Základnej školy Endre Adyho.

Beseda bola realizovaná s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v rámci dotačného programu podpora kultúrno-osvetovej činnosti a vzdelávacej činnosti, vedy a výskumu 2019 a mesta Štúrovo.

opensoft project, 2018