Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Stretnutie so slovenskou spisovateľkou Janou Bodnárovou

POZVÁNKA

srdečne očakávame každého na stretnutie so slovenskou spisovateľkou

JANOU BODNÁROVOU

Číta zo svojho diela v rámci podujatia AquaPhone‘2019

dňa 14. júna 2019 piatok o 17:30 h

Každého záujemcu srdečne vítame! Miestom podujatia bude Štúrovo, nám. Svätého Imricha 33. Tel: 036/751 0160, e-mail: kniznica.konyvtar@gmail.com

Vstup zdarma. O ďalších podujatiach knižnice sa môžete informovať na stránke: msksturovo.sk

Priebeh podujatia bude dokumentovaný, a fotografie budú zverejnené na webovej stránke knižnice a na sociálnych sieťach pre účely dokumentovania aktivít MsK Štúrovo.

opensoft project, 2018