Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Ako môže rodič pomôcť v rozvoji dieťaťa postihnuté autizmom?

Ako môže rodič pomôcť v rozvoji dieťaťa postihnuté autizmom?

Prednáška pani Balla Barbara, profesijnej vedúcej SpoZa-KapCsoda v maďarskom jazyku.

dňa 02. mája 2019 štvrtok o 17:30 h, otázky sa môžu dávať aj v slovenskom jazyku

Každého záujemcu srdečne vítame! Miestom prednášky bude Štúrovo, nám. Svätého Imricha 33
v Tel.: 036/751 0160, e-mail: kniznica.konyvtar@gmail.com

O ďalších podujatiach knižnice sa môžete informovať na stránke: msksturovo.sk

Naše podujatia sú bezplatné. Priebeh podujatia bude dokumentovaný, a fotografie budú zverejnené na webovej stránke knižnice a na sociálnych sieťach pre účely dokumentovania aktivít MsK Štúrovo.

opensoft project, 2018