Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Noc s Andersenom v knižnici

Noc s Andersenom v knižnici Mestská knižnica v Štúrove už po štrnásty krát usporiadala medzinárodné podujatie „Noc s Andersenom“. Na programe sa zúčastnil primátor mesta Eugen Szabó a zástupkyňa primátora Dominika Blaháková. Na podujatie dostalo pozvánku 40 detí, čitatelia knižnice, ktorí oslávili 214. narodeniny Hansa Christiana Andersena, veľkého dánskeho rozprávkara. Rozprávkový deň za začal so zoznámením, potom maďarská skupina si vypočula rozprávku v podaní od Écsi Gyöngyi. Slovenská skupina sa zoznámila bližšie s Červeným Krížom, ako treba podať prvú pomoc. Po náučnej prednáške si slovenské deti pozreli rozprávku o prasiatku Pigi v podaní Teater Komika, maďarské deti sa naučili ošetrovať rany. Potom program pokračoval večerou v pizzérii, zahrali sa rôzne hry so Zoltánom Horváthom, majstrom spoločenských hier, boli pasovaný za knihomoľov, ochutnali narodeninovú tortu, umiestnili odtlačok rúk na stenu knižnice, prepichovali balóny s rozprávkami, ilustrovali Andersenovú rozprávku, a keď sa už každý náležite unavil, našiel si pre seba najlepší kútik na spanie a počúvanie rozprávok.

V prípade, že by ste sa chceli zúčastniť na takomto dni plný zážitkov, nemusíte robiť nič iné, ako sa zapísať do knižnice, kde na vás čaká množstvo kníh, veľa si ich požičať a prečítať. Malých žiakov z tretieho alebo štvrtého ročníka základnej školy, ktorí najviac čítajú a požičiavajú knihy, knižnica pozve na rozprávkovú noc.

V mesiaci marec už tradične oslávili prváci základných škôl nášho mesta, že sa stali čitateľmi knižnice s bezplatným zápisom a rozprávkarkou Mária Kecskés. Mohli si pozrieť rozprávku „Ako sa skrotili divé zvieratá“. Dúfame, že s týmto podujatím ponúkneme pomocnú ruku pri osvojení čítania s porozumením.

Chceli by sme sa poďakovať našim sponzorom, že umožnili usporiadať tieto nezabudnuteľné podujatia:

Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s., SKC Foundry s.r.o, Pigagro s.r.o., Convertis s.r.o., Priemyselný park Štúrovo, a.s., Elektro Demar Plus s.r.o., BMI - Monarflex s.r.o., Mészáros Eleonóra, Speed Line s.r.o., Z motors s.r.o., Denor čistiareň – práčovňa, Cranium Computer s.r.o., Protex Štúrovo s.r.o., , Vincent Pizzeria s.r.o.

opensoft project, 2018