Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Autorská beseda so slovenskou spisovateľkou Andreou Rimovou

POZVÁNKA

srdečne očakávame každého na autorskú besedu so slovenskou spisovateľkou

ANDREOU RIMOVOU

dňa 21. marca 2019 štvrtok o 17:30 h.
v Každého záujemcu srdečne vítame! Tel: 036/751 0160

e-mail: kniznica.konyvtar@gmail.com

Vstup zdarma. O ďalších podujatiach knižnice sa môžete informovať na stránke: msksturovo.sk

Priebeh podujatia bude dokumentovaný, a fotografie budú zverejnené na webovej stránke knižnice a na sociálnych sieťach pre účely dokumentovania aktivít MsK Štúrovo.

opensoft project, 2018