Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Aromaterapia

Dňa 07. marca 2019 štvrtok o 17:30 h
AROMATERAPIA, Osviežme telo a dušu pomocou aromaterapie, Prednáška Veroniky Rakovskej v maďarskom jazyku
Každého záujemcu srdečne vítame! Miestom prednášky bude Štúrovo, nám. Svätého Imricha 33
Tel.: 036/751 0160, e-mail: kniznica.konyvtar@gmail.com
O ďalších podujatiach knižnice sa môžete informovať na stránke: msksturovo.sk

Naše podujatia sú bezplatné. Priebeh podujatia bude dokumentovaný, a fotografie budú zverejnené na webovej stránke knižnice a na sociálnych sieťach pre účely dokumentovania aktivít MsK Štúrovo.

opensoft project, 2018