Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Rok 2019 pre všetky znamenia

POZVÁNKA

Mestská knižnica v Štúrove srdečne očakáva každého dňa 13. februára 2019
v stredu o 17:30 na prednášku Kataríny Tungliovej o astrológii
Rok 2019 pre všetky znamenia

Každého záujemcu srdečne vítame!
Tel: 036/751 0160, e-mail: kniznica.konyvtar@gmail.com
Vstup zdarma
Miestom podujatia bude Mestská knižnica v Štúrove, Štúrovo, nám. Sv. Imricha 33
O ďalších podujatiach knižnice sa môžete informovať na stránke: msksturovo.sk
Priebeh podujatia bude dokumentovaný, a fotografie budú zverejnené na webovej
stránke knižnice a na sociálnych sieťach pre účely dokumentovania
aktivít MsK Štúrovo.

opensoft project, 2018