Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

MAFIA A POLITIKA - prednášateľ Szomolai Tibor

Dňa 07. februára 2019 štvrtok o 17:30 h

MAFIA A POLITIKA, prednášateľ Szomolai Tibor

Predstavenie knihy v maďarskom jazyku

Každého záujemcu srdečne vítame! Miestom predstavenia bude Štúrovo, nám. Svätého Imricha 33

Tel.: 036/751 0160, e-mail: kniznica.konyvtar@gmail.com

O ďalších podujatiach knižnice sa môžete informovať na stránke: msksturovo.sk

Naše podujatia sú bezplatné. Priebeh podujatia bude dokumentovaný, a fotografie budú zverejnené na webovej stránke knižnice a na sociálnych sieťach pre účely dokumentovania aktivít MsK Štúrovo.

opensoft project, 2018