Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Predstavenie knihy Szuperhold od autora Peter Forgács

Mestská knižnica v Štúrove Vás pozýva

na predstavenie knihy Szuperhold v maďarskom jazyku od autora Peter Forgács

Moderátorka večera Takács Krisztina

Spoluúčinkuje Sinkó Gyula

dňa 13. decembra 2018 štvrtok o 17:30 h

Miestom prednášky bude Mestská knižnica v Štúrove nám. Svätého Imricha 33, Štúrovo

Tel: 036/751 0160, e-mail: kniznica.konyvtar@gmail.com

Vstup zdarma

O ďalších podujatiach knižnice sa môžete informovať na stránke: msksturovo.sk

Každého záujemcu srdečne vítame!

opensoft project, 2018