Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Literárny večer, v hlavnej úlohe Adrien Petrik a jej knihy

Beseda v maďarskom jazyku o živote, o veľkých a malých veciach

Dňa 07. decembra 2018, piatok o 17:30 h

Literárny večer sa bude konať v Mestskej knižnici v Štúrove, nám. Svätého Imricha 33, Štúrovo

Každého záujemcu srdečne vítame!

Tel: 036/751 0160, e-mail: kniznica.konyvtar@gmail.com

O ďalších podujatiach knižnice sa môžete informovať na stránke: msksturovo.sk. Vstup zdarma

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v rámci dotačného programu podpora kultúrno-osvetovej činnosti a vzdelávacej činnosti, vedy a výskumu 2018 a mesta Štúrovo.

opensoft project, 2018