Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Život s antibiotikami a bez

POZVÁNKA

srdečne očakávame každého na prednášku v slovenskom jazyku

Život s antibiotikami a bez

Prednášateľka Monika Árendásová

dňa 25. októbra 2018 štvrtok o 17,30 h.

Každého záujemcu srdečne vítame!

Miestom podujatia bude Štúrovo, nám. Sv. Imricha 33

Tel: 036/751 0160, e-mail: kniznica.konyvtar@gmail.com

Vstup zdarma

O ďalších podujatiach knižnice sa môžete informovať na stránke: msksturovo.sk

opensoft project, 2018