Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Bylinkové čaje a liečivé bylinky

POZVÁNKA

srdečne očakávame každého na prednášku

Bylinkové čaje a liečivé bylinky

Prednáška v slovenskom jazyku a ochutnávka čajov

Prednášateľka Angelika Nyitrai farmaceutka

dňa 18. októbra 2018 štvrtok o 17,30 h.

Každého záujemcu srdečne vítame!

Miestom podujatia bude Štúrovo, nám. Sv. Imricha 33

O ďalších podujatiach knižnice sa môžete informovať na stránke: msksturovo.sk

Tel: 036/751 0160, e-mail: kniznica.konyvtar@gmail.com

Vstup zdarma

opensoft project, 2018