Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Daniela Kapitáňová - predstavenie knihy „Kniha o cintoríne“

Srdečne očakávame každého na predstavenie knihy „Kniha o cintoríne“
autor knihy Daniela Kapitáňová, spisovateľka, literárna redaktorka
dňa 27. septembra 2018 štvrtok o 17,30 h.
Každého záujemcu srdečne vítame!
Miestom podujatia bude Štúrovo, nám. Sv. Imricha 33

O ďalších podujatiach knižnice sa môžete informovať na stránke: msksturovo.sk
Tel: 036/751 0160, e-mail: kniznica.konyvtar@gmail.com
Vstup zdarma

opensoft project, 2018