Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Kreatívne sebapoznanie, motivačný kurz

BEREK – Pomoc a poradenstvo v oblasti sebapoznania, zníženie stresu a rozvinutie schopností

Bezplatný tréning v oblasti sebapoznania v maďarskom jazyku

Kreatívne sebapoznanie, motivačný kurz

Od 16 do 22 rokov

Tréner: Erzsébet Benyó

Miesto: Mestská knižnica v Štúrove, dňa 22.06.2018 o 16:00 h

opensoft project, 2018