Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Bylinkové čaje a liečivé bylinky, prednáška v maďarskom jazyku a ochutnávka čajov

POZVÁNKA

Dňa 24. mája 2018 štvrtok o 17:30 h

Bylinkové čaje a liečivé bylinky

Prednáška v maďarskom jazyku a ochutnávka čajov

Prednášateľka Angelika Nyitrai farmaceutka

Každého záujemcu srdečne vítame!

Miestom prednášky bude Mestská knižnica v Štúrove, nám. Svätého Imricha 33, Štúrovo

Tel: 036/751 0160, e-mail: kniznica.konyvtar@gmail.com

Vstup zdarma

O ďalších podujatiach knižnice sa môžete informovať na stránke: msksturovo.sk

opensoft project, 2018