Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Séria prednášok v maďarskom jazyku Očami psychológa, Druhá prednáška: Krízy

POZVÁNKA

Dňa 17. mája 2018 štvrtok o 17:30 h

Séria prednášok v maďarskom jazyku Očami psychológa

Druhá prednáška Krízy

Prednášateľka Zsuzsanna Koday klinická psychologička

Každého záujemcu srdečne vítame!

Miestom prednášky bude Mestská knižnica v Štúrove, nám. Svätého Imricha 33, Štúrovo

Tel: 036/751 0160, e-mail: kniznica.konyvtar@gmail.com

Vstup zdarma. O ďalších podujatiach knižnice sa môžete informovať na stránke: msksturovo.sk

opensoft project, 2018