Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Úvod do „psycho“ vedy

POZVÁNKA

Dňa 19. apríla 2018 štvrtok o 17:30 h

Séria prednášok v maďarskom jazyku Očami psychológa

Úvodná prednáška Úvod do „psycho“ vedy

prednášateľka Zsuzsanna Koday klinická psychologička

Každého záujemcu srdečne vítame!

Miestom prednášky bude Mestská knižnica v Štúrove nám. Svätého Imricha 33, Štúrovo

Tel: 036/751 0160, e-mail: kniznica.konyvtar@gmail.com

Vstup zdarma

O ďalších podujatiach knižnice sa môžete informovať na stránke: msksturovo.sk

opensoft project, 2018