Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Štúrovo po stránke turistickej a historickej

POZVÁNKA

Dňa 12. apríla 2018 štvrtok o 17:00 h
Predstavenie knihy v slovenskom a maďarskom jazyku
Štúrovo po stránke turistickej a historickej
knihu predstavia
Mgr. Beata Oravecová a PhDr. Ákos Gerstner
Každého záujemcu srdečne vítame!
Miestom predstavenia bude Štúrovo, nám. Svätého Imricha 33
Tel.: 036/751 0160, e-mail: kniznica.konyvtar@gmail.com
Vstup zdarma
O ďalších podujatiach knižnice sa môžete informovať na stránke: msksturovo.sk

opensoft project, 2018