Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Gáspár Pathó Kata: Aké vplyvy môžeme očakávať v roku 2018?

POZVÁNKA

Dňa 22. februára 2018, štvrtok o 17:30 h

Gáspár Pathó Kata: Aké vplyvy môžeme očakávať v roku 2018?

Rozhovor o astrológii v maďarskom jazyku

Každého záujemcu srdečne vítame!

Miestom besedy bude Štúrovo, nám. Svätého Imricha 33, Tel.: 036/751 0160, e-mail: kniznica.konyvtar@gmail.com

Vstup zdarma

O ďalších podujatiach knižnice sa môžete informovať na stránke: msksturovo.sk

opensoft project, 2018