Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Strava ako liek - Alebo cesta k zdravému chudnutiu

POZVÁNKA

srdečne očakávame každého na prednášku

Strava ako liek - Alebo cesta k zdravému chudnutiu
prednáška v slovenskom jazyku spojená s ochutnávkou jedál od firmy
K. T. Gastro FIT Štúrovo a DeLaVie – nápoje s vitamínom
v prednášajúci p. Gabriel Tóth - fitnes tréner I. triedy

dňa 15. februára 2018 vo štvrtok o 17:30 h.

Každého záujemcu srdečne vítame! Miestom podujatia bude Štúrovo, nám. Sv. Imricha 33.

O ďalších podujatiach knižnice sa môžete informovať na stránke:
www.msksturovo.sk, tel: 036/751 0160, e-mail: kniznica.konyvtar@gmail.com,
vstup zdarma.

opensoft project, 2018