Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Rok 2018 pre všetky znamenia - prednáška

Mestská knižnica v Štúrove srdečne očakáva každého
dňa 08. februára 2018 vo štvrtok o 17,30 h.
Na prednášku Kataríny Tungliovej o astrológii
Rok 2018 pre všetky znamenia
Každého záujemcu srdečne vítame!
Tel: 036/751 0160, e-mail: kniznica.konyvtar@gmail.com
Vstup zdarma
O ďalších podujatiach knižnice sa môžete informovať na stránke: msksturovo.sk
Miestom podujatia bude Mestská knižnica v Štúrove, Štúrovo, nám. Sv. Imricha 33

opensoft project, 2018