Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Beseda s rozprávkovou terapeutkou Ildikó Boldizsár o svete rozprávok

Beseda s rozprávkovou terapeutkou Ildikó Boldizsár o svete rozprávok v maďarskom jazyku

Dňa 27. novembra 2017, pondelok o 17:30 h

Miestom prednášky bude Štúrovo, nám. Svätého Imricha 33

Každého záujemcu srdečne vítame!

Tel: 036/751 0160, e-mail: kniznica.konyvtar@gmail.com

Vstup zdarma

O ďalších podujatiach knižnice sa môžete informovať na stránke: msksturovo.sk.

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci dotačného programu Kultúra národnostných menšín 2017 a mesta Štúrovo.

opensoft project, 2018