Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Pásmo poézie DUNAJSKÉ ELÉGIE

POZVÁNKA

Dňa 08. septembra 2017 piatok o 18:00 h.

Pásmo poézie vo viacerých jazykoch DUNAJSKÉ ELÉGIE

V rámci podujatia Veľký pán Dunaj Medzinárodné kolokvium

Miestom besedy bude Štúrovo, nám. Svätého Imricha 33

Každého záujemcu srdečne vítame!

Tel.: 036/751 0160, e-mail: kniznica.konyvtar@gmail.com

opensoft project, 2018