Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Knižnica ktorá nás spája

Posledný májový víkend už druhýkrát mali možnosť knihovníčky a mladí členovia Bruntálskej knižnice navštíviť družobné mesto Štúrovo. Spolupráca sa začala medzi knižnicami v roku 2014, keď mladí čitatelia Štúrovskej knižnice prvýkrát mali možnosť navštíviť mesto Bruntál v sprievode knihovníčok. V nasledujúcom roku české deti mali možnosť vidieť Štúrovo. Tak sa začala spolupráca medzi dvoma knižnicami, spojená s dobrodružstvom a výmenou skúseností.

Našich hostí sme čakali s bohatým programom. Po príchode sa zložili v hoteli a naobedovali sa. Poobede českých hostí privítal primátor nášho mesta pán Eugen Szabó. Porozprával sa s deťmi a odpovedal im na položené otázky o meste. Po srdečnom privítaní odovzdal hosťom darčeky. Piatkové poludnie sme strávili pri pamätihodnostiach, kde mladí čitatelia boli oboznámený s našimi pamiatkami. V knižnici sa uskutočnilo aj dlho očakávané stretnutie detí. V popoludňajších hodinách sme navštívili Ostrihom, a príjemnú prechádzku sme spojili s obhliadkou Baziliky. Po prechádzke sme sa navečerali v pizzérii.

Na druhý deň ráno sme vyštartovali autobusom na objavovanie tunajších krás v našom okolí. Na rad prišla bobová dráha na Vyšehrade a potom Horný hrad s pamätihodnosťami a výstavou lovnej zvery. Prekrásna príroda a Dunajský ohyb bol čarokrásny. Plavba po mohutnom Dunaji v krásnej prírode bola balzamom na dušu pre každého. Z Ostrihomu nás doviezol vláčik a po výlete sme sa na naobedovali.

K ukončeniu dňa patrila návšteva nášho kúpaliska, kde si deti mohli vychutnať našu termálnu vodu. Po namáhavom dvojdňovom výlete síce unavený, ale zato s prekrásnymi zážitkami naši hostia nastúpili do autobusu.

V nasledujúcom roku znova by sme chceli pokračovať v partnerských vzťahoch, a umožniť zoznámiť sa mladým ľudom dvoch miest. Dúfame, že znova môžeme privítať u nás mladých čitateľov a knihovníkov z mesta Bruntál.

Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou mesta Štúrovo

opensoft project, 2018